2019/03/14

Chống 'Diễn biến hòa bình'-Những thách thức mới

An ninh TV tiếp tục phát sóng phóng sự chống 'Diễn biến hòa bình trước những thách thức mới' nhằm nói lên  một số âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong những diễn biến mới hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng tiến tới xóa bỏ xã hội chủ nghĩa. 


ANTV

No comments: