2019/01/12

LUẬT AN NINH MẠNG CÓ HIỆU LỰC VÀ NHỮNG “CÁI MỒM BẨN” BỊ KHÓA

Kể từ ngày 1/1/2019, Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực thi hành và điều chỉnh mọi hoạt động trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là đạo luật cần thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển bùng nổ của internet và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên toàn thế giới.
LUẬT AN NINH MẠNG CÓ HIỆU LỰC VÀ NHỮNG “CÁI MỒM BẨN” BỊ KHÓA
Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Trong đó nghiêm cấm các hành vi sau đây: Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật An ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật được tiến hành công khai trên mạng internet trước đây sẽ bị ngăn chặn, sau thời điểm ngày 1/1/2019 vẫn còn tiếp tục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Những đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để phạm tội sẽ bị ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, đặc biệt là sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc cũng bị nghiêm cấm và nghiêm khắc trừng trị.
Ngay từ thời điểm 1/1/2019, nhiều bình luận trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, twitter… đã bị nhà cung cấp dịch vụ mạng xóa bỏ vì có nội dung không phù hợp, vi phạm luật An ninh mạng. Một số kẻ thường xuyên lợi dũng kẻ hở pháy lý đối với không gian mạng để trục lợi thì này đã không còn “đất” để hoạt động, đây chính là những kẻ phản đối Luật An ninh mạng gay gắt nhất.
Luật An ninh mạng có hiệu lực sẽ là điểm sáng trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. Không gian mạng có một đạo luật chính thức để điều chỉnh các hoạt động diễn ra trong đó. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho việc xây dựng một không gian mạng trong sạch, lành mạnh.
Công Lý

No comments: